ช.ข 2222. พระนาคปรกสองหน้า ศิลปะลพบุรีชินเขียวอุทุมพร

ช.ข 2222. พระนาคปรกสองหน้า ศิลปะลพบุรีชินเขียวอุทุมพร
โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว