ช.ข.2222 ของดีในกลุ่มคับ(โชว์)

ช.ข.2222 ของดีในกลุ่มคับ(โชว์)โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว