ช.ข.2222ยอดขุนพลกรุวัดไก่ศิลปะลพบุรี

ช.ข.2222ยอดขุนพลกรุวัดไก่ศิลปะลพบุรี




โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว