ช.ข.2222พระหูยานชินเขียวกรุวัดพระศรี
หน้ามงคลหูตากระพร

ช.ข.2222พระหูยานชินเขียวกรุวัดพระศรี
หน้ามงคลหูตากระพริบ
โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว