ช.ข.2222พระร่วงยืนศิลปะสุโขทัย

ช.ข.2222พระร่วงยืนศิลปะสุโขทัย
โดยสมาชิก ชื่อ บูลย์ พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว