ช.ข. 222
เปิดทุกองศ์ครับสมาชิกท่านใดชอบองศกไหนบอกครับจ

ช.ข. 222
เปิดทุกองศ์ครับสมาชิกท่านใดชอบองศกไหนบอกครับจะได้ถ่ายให้ดูทีละองค์ประกันแท้ทุกองศ์ทั่วประเทศไทยและทุกงานประกวด
โทร. 0874118126.
โดยสมาชิก ชื่อ กอบบุญ ช่างทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว