>>>>ช.ข 013<<<<<
#ขออนุญาตแ

>>>>ช.ข 013<<<<<
#ขออนุญาตแอดมินเปิดคับ
พระร่วงนั่งชินเขียว พิมใหญ่ หูตากะพริบ ศิลปะงดงาม ราคาคุยกันคับ รับประกันแท้ตลอดชีพ ทุกกรณี

โดยสมาชิก ชื่อ กาน พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว