ช.ข.013 ขออนุญาตแอดมินเปิดคับ
พระร่วงยืน ปางเปิดโลก ชิ

ช.ข.013 ขออนุญาตแอดมินเปิดคับ
พระร่วงยืน ปางเปิดโลก ชินเขียว
สภาพสวยสมบูณย์ สนใจทักมาได้คับ รับประกันแท้ตลอดชีพ ทุกกรณี
โดยสมาชิก ชื่อ กาน พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว