ช.ข.011 พระปิดตาเนื้อชินเขียว สนใจสอบถามได้ครับ

ช.ข.011 พระปิดตาเนื้อชินเขียว สนใจสอบถามได้ครับ 😊😍☺️โดยสมาชิก ชื่อ หนุ่ม พิษณุโลก นพดล สุทธิประพันธ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว