ช.ข.011 ขออนุญาติลง พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎา หลังนา

😍😍😍ช.ข.011 ขออนุญาติลง พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎา หลังนาง. ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พระชินเขียวเลยครับ 😊😊😍
โดยสมาชิก ชื่อ หนุ่ม พิษณุโลก นพดล สุทธิประพันธ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว