ช.ข​222
สวัสดี​ปีใหม่​ครับ

ช.ข​222
สวัสดี​ปีใหม่​ครับโดยสมาชิก ชื่อ กอบบุญ ช่างทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว