ช.ข​ 222​ ท่ากระดาน​น้อย​ เดิมๆ​ สุดๆ
ใขแมงดา​ ปาลชัดเ

ช.ข​ 222​ ท่ากระดาน​น้อย​ เดิมๆ​ สุดๆ
ใขแมงดา​ ปาลชัดเจน

โดยสมาชิก ชื่อ กอบบุญ ช่างทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว