ช่วยดูให้หน่อยครับ

ช่วยดูให้หน่อยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Pasakorn Vanitgul
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว