ชูชก ฤๅษี ขอมดำดิน ชินเขียวครับ

ชูชก ฤๅษี ขอมดำดิน ชินเขียวครับโดยสมาชิก ชื่อ เอ ทรงธรรม ทรงธรรม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว