ชี้แน่ะด้วยครับ

ชี้แน่ะด้วยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ใครก้อได้ ช่วยผมที สักคน
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว