ชินเขียว คลาสสิค

ชินเขียว คลาสสิคโดยสมาชิก ชื่อ อยู่อย่าง สันติ
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน