ชินเขียว กรุไหนครับ

ชินเขียว กรุไหนครับ
โดยสมาชิก ชื่อ หนึ่ง ไม้ตีสุนัข
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว