ชินเขียว กรุอะไรครับ

ชินเขียว กรุอะไรครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Som Pong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว