ชินเขียวครับ

ชินเขียวครับโดยสมาชิก ชื่อ Tanaboon Taiyamakin
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว