ชินราชวังบัวสวยแช็มป์,มเหศวร,นางกำแพงชินเงิน…ชอบทักมา

ชินราชวังบัวสวยแช็มป์,มเหศวร,นางกำแพงชินเงิน...ชอบทักมาหาเงินค่านมลูกอิอิ...0832188878โดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย บัดดี้พาร์ท
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว