ชินตะกั่วหรือชินเขียวคับพี่ๆส่วนตัวดูเป็นชินตะกั่วคับ

ชินตะกั่วหรือชินเขียวคับพี่ๆส่วนตัวดูเป็นชินตะกั่วคับโดยสมาชิก ชื่อ วัชรินทร์ พิทักษ์ประพันธ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว