ชมพระเครื่องมากมายได้อีกที่ ร้านพระเครื่อง 77 จังหวัด

ชมพระเครื่องมากมายได้อีกที่ ร้านพระเครื่อง 77 จังหวัด

โดยสมาชิก ชื่อ Som Pong
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว