จัดไปครับ ” พระเชตุพล สุโขทัย ” เนื้อหาจัดๆ เอาไวๆ 800

จัดไปครับ ” พระเชตุพล สุโขทัย ” เนื้อหาจัดๆ เอาไวๆ 800 พร้อมส่ง #รับประกันทุกเวล


โดยสมาชิก ชื่อ Armmy Naja
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน