#จัดทรงรอใส่สูท
ยิงกึ่งเปิด #ประกันออโต้

#จัดทรงรอใส่สูท

ยิงกึ่งเปิด #ประกันออโต้
โดยสมาชิก ชื่อ เจษฎา แดงเจริญ
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน