จะขายจะโชขอปานแย่างนี้เนื้ออย่างนี้ไขอย่างนี้จะรีบอณุมั

จะขายจะโชขอปานแย่างนี้เนื้ออย่างนี้ไขอย่างนี้จะรีบอณุมัติให้อย่างไวเลยโดยสมาชิก ชื่อ อ๋อย ดุ๊กดิ๊ก
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว