ขายครับ นารายณ์ทรงปืน ไม่แตกไม่ราน
เอา350บาท เฉพาะลูกค

ขายครับ นารายณ์ทรงปืน ไม่แตกไม่ราน
เอา350บาท เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นครับ ลูกค้าเก่า 500บาท ประกันพระแท้


โดยสมาชิก ชื่อ ทรงพล เอ็ก มาลารักษ์
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน