ขอเชิญร่วมงานประกวดครับ จังหวัดสุพรรณบุรี ใครสะดวกเชิญค

ขอเชิญร่วมงานประกวดครับ จังหวัดสุพรรณบุรี ใครสะดวกเชิญครั

โดยสมาชิก ชื่อ เกริกชัย วรรณแฉล้ม
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว