ขออุญาติคับ แบบนี้ใช่ป่าวคับ

ขออุญาติคับ แบบนี้ใช่ป่าวคั
โดยสมาชิก ชื่อ เบนซ์ อ่างทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว