ขออนุญาเปิดคับ
หลวงพ่อโตพิมพ์สมาธิ จ.อยุธยา
เนื้อชินเ

ขออนุญาเปิดคับ
หลวงพ่อโตพิมพ์สมาธิ จ.อยุธยา
เนื้อชินเขียว ปานขึ้นทั่วองค์พระเลยคับ
800 รวมส่งคับ
รับประกันแท้คับ
โดยสมาชิก ชื่อ Niwat Birds
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน