ขออนุญาต เเอดมินครับ เปิด พระนาคปรกลพบุรี เนื้อชินเขียว

ขออนุญาต เเอดมินครับ เปิด พระนาคปรกลพบุรี เนื้อชินเขียวแท้ตลอดชีวิต 650ครับผมพร้อมส่งครับโดยสมาชิก ชื่อ เบส กิตติศักดิ์ ปัญญะ
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว