ขออนุญาต..ฝากกลุ่มเล็กๆด้วยคับ แล้วแต่พิจารณา..ขอบคุณแอ

ขออนุญาต..ฝากกลุ่มเล็กๆด้วยคับ แล้วแต่พิจารณา..ขอบคุณแอดมินคั

https://www.facebook.com/groups/1510829572544268/โดยสมาชิก ชื่อ กาน พานทอง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว