#ขออนุญาตแอดมิน
ผมแทนคุณ..ต่อไปนี้ลูกค้าใหม่เช่าพระผมไ

#ขออนุญาตแอดมิน
ผมแทนคุณ..ต่อไปนี้ลูกค้าใหม่เช่าพระผมไม่เคยซื้อขายกันมาก่อนผมขอโอนทันทีถ้าลูกค้าเก่าจะทราบนิสัยผมได้ดีครับโดยสมาชิก ชื่อ Thaenkhun Nakhonpathom
จากกลุ่ม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุเนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน