ขออนุญาตแอดมินแบ่งปัน
พระชินราชใบเสมาหลังยันต์ กรุวัดว

ขออนุญาตแอดมินแบ่งปัน
พระชินราชใบเสมาหลังยันต์ กรุวัดวังบัว จังหวัดเพชรบุรี สุดยอดสายเหนียวคงกระพันมหาอุตต
แท้สากลเล่นหามีมาตรฐาน รับประกันแท้ครัโดยสมาชิก ชื่อ Poppo Poppo Surasak
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว