ขออนุญาตเปิด
ลีลาสองหน้าเนื้อชินเขียว ไขขาวปานดำ ครบสู

ขออนุญาตเปิด
ลีลาสองหน้าเนื้อชินเขียว ไขขาวปานดำ ครบสูตร
สนใจสอบถามได้ ราคาเบาๆหลักร้อ
#ประกันแท้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ อาจารย์กู้ ตำนานคนตกควาย
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว