ขออนุญาตเปิดครับ พระหูยาน สภาพตามรูปเลยครับ ขอบคุณครับ

ขออนุญาตเปิดครับ พระหูยาน สภาพตามรูปเลยครับ ขอบคุณครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Chatree Hirankhao
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว