ขออนุญาตเช็คพระด้วยครับ

ขออนุญาตเช็คพระด้วยครับ
โดยสมาชิก ชื่อ O’Aun Lampang
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว