ขออนุญาติโชว์ พระหูยานลพบุรี ครับ

ขออนุญาติโชว์ พระหูยานลพบุรี ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว