ขออนุญาติโชว์ พระสาม เมืองลพบุรี

ขออนุญาติโชว์ พระสาม เมืองลพบุรี
โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว