ขออนุญาติโชว์ ครับพระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิษณุโล

ขออนุญาติโชว์ ครับพระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิษณุโลก ติดที่ 1โดยสมาชิก ชื่อ ชรัญ ราชาชินอุทุมพร
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว