ขออนุญาติแอดมินโชว์หน่อยครับ เสียดายหักซ่อมยอด

ขออนุญาติแอดมินโชว์หน่อยครับ เสียดายหักซ่อมยอด
โดยสมาชิก ชื่อ Kittapat Nathikhaphan
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว