ขออนุญาติแอคมินครับอย่างนี้พอได้มั้ยครับ

ขออนุญาติแอคมินครับอย่างนี้พอได้มั้ยครับโดยสมาชิก ชื่อ ปิติชัย รักษาทรัพย์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว