ขออนุญาติเปิดบูชา อุปคุต กรุวังบัว รับประกันแท้โต๊ะชินเ

ขออนุญาติเปิดบูชา อุปคุต กรุวังบัว รับประกันแท้โต๊ะชินเขียว สนใจติดต่อข้อความครับ

โดยสมาชิก ชื่อ Chancharoen Khamfu
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว