ขออนุญาติสอบถามครับแท้มั้ยครับ

ขออนุญาติสอบถามครับแท้มั้ยครับโดยสมาชิก ชื่อ Dusit Changpai
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว