ขออนุญาตินะคับแบบนี้ชินเขียวเปล่าคับ

ขออนุญาตินะคับแบบนี้ชินเขียวเปล่าคับ
โดยสมาชิก ชื่อ Saman Kunrit
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว