ขออนุญาติครับ แบบนี้ กรุไหน จังหวัดอะไรครับ…ขอบคุณมาก

ขออนุญาติครับ แบบนี้ กรุไหน จังหวัดอะไรครับ…ขอบคุณมากครั
โดยสมาชิก ชื่อ Wit Naksin
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว