ขออนุญาติครับ ( ชินอุทุมพร ) มาพร้อมเลี่ยมเงินโบราณ มีค

ขออนุญาติครับ ( ชินอุทุมพร ) มาพร้อมเลี่ยมเงินโบราณ มีคราบปิดทองเก่าเดิมๆ

#เปิดพระหูยานลพบุรีพิมพ์เล็ก ( รู้จักกันนามขุนศึกแห่งเมืองละโว้ ) เนื้อหาครบสูตร คราบ ไข ปานดำ
“พระหูยาน จ.ลพบุรี” #ด้วยพุทธลักษณะอันงดงามสง่า #แฝงด้วยความเข้มขลัง #และพุทธคุณเป็นเลิศโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรี

#สุดยอดพระสายเหนียวแห่งเมืองลพบุรี
#รับประกันพระแท้ทุกสนามโต๊ะชินเขียวโดยสมาชิก ชื่อ Armmy Naja
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว