ขออนุญาติครับดีป่าวครับ

ขออนุญาติครับดีป่าวครับ


โดยสมาชิก ชื่อ วิชัย ขันติวงษ์
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว