ขออนุญาตอาจารย์ครับ…
…ลงโชว์เพื่อศึกษาอนุรักษ์พระเ

ขออนุญาตอาจารย์ครับ…
🥰🥰🥰…ลงโชว์เพื่อศึกษาอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวครับ…🥰🥰🥰
ขอบคุณครับ
โดยสมาชิก ชื่อ สุวสันต์ พรมคง
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว