ขออนุญาตตรวจเช็คแท้เก๊ติชมได้ทุกท่านครับ

ขออนุญาตตรวจเช็คแท้เก๊ติชมได้ทุกท่านครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Pholsuk Hinracha
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว