ขออนุญาตครับ องค์นี้ผ่านไม ขอบคุณครับ

ขออนุญาตครับ องค์นี้ผ่านไม ขอบคุณครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Chatree Hirankhao
จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเนื้อชินเขียว